לנגדי תמיד
Logged In

Tikkun Leil Shavuos Guidelines

Tikkun Leil Shavuos Guidelines

Original text below copied from this post

Re: תיקון ליל שבועות הדרך הקצרה מהאריזל וההבטחה

#2 ד’ מאי 05, 2021 12:02 am תיקון מקוצר לליל שבועות

המקובל הגה”צ רבי שריה דבליצקי זצ”ל בהסכמה והקדמה לתיקון ליל שבועות כסדר המוכרח עפ”י האריז”ל כתב: “הוא כולל רק את המחויב ע”פ רבינו האריז”ל שהוא הקריאה בסדר תנ”ך, היות והתיקונים שהודפסו עד היום בין האשכנזים ובין הספרדים, הוסיפו הרבה – ע”פ ספרן של קדושי עליון, כגון השל”ה ועוד – כגון כל סדר המשניות ועוד. שאין בזה חיוב ע”פ האריז”ל. ורק מרפה ידי ת”ח מלקרוא לגמרי את התיקון לרוב ארכו, ברצותם גם ללמוד את סדר לימודם שלהם. אך בראותם עתה שסדר החיוב הוא רק התנ”ך שאין זמן קריאתו ארוך כ”כ, יוכלו לקיים שניהם.

סימונים בתיקון הרגיל

מי שמבקש לעשות רק את “הסדר המוכרח בענין המקרא” כלשון האריז”ל, ויש לו ‘תיקון’ רגיל, יכול לומר מהתיקון הרגיל את התנ”ך, שהוא דומה לסדר האריז”ל. ויציין לעצמו מערב יום טוב את התוספות שהוסיפו השל”ה ושאר קדושים, כדי לדעת שאינם מהסדר המוכרח.

ואלה הנקודות שצריך לציין לעצמו בתיקון: א. האריז”ל כתב: “ואם נזדמנה פרשה קטנה של ד’ או של ה’ פסוקים הן בהתחלת איזה פרשה הן בסופה תקראנה כולה”. ובתיקונים הוסיפו גם פרשיות גדולות יותר של ו’ פסוקים וגם פרשיות הרבה יותר גדולות, למשל ‘והיה אם שמוע’. ב. כן הוסיפו בתיקונים על דברי האר”י בפרשיות דלהלן: בפרשת הוספה שאינה מהסדר המוכרח בשלח ענין קריעת ים סוף והשירה אמור וספרתם לכם

נשא ברכת כהנים פנחס וביום הביכורים עקב ועתה ישראל בספר תהילים כמה פרקים מאמצע הספר

בקובץ מצורף להדפסה

Leave a comment