לנגדי תמיד
Logged In

מגילה ט״ז. אשתו של גוי כגופו