לנגדי תמיד
Logged In

Sefer Hamidos Hirhurim:12-17