לנגדי תמיד
Logged In

Sefer Hamidos Hirhurim:18-29