לנגדי תמיד
Logged In

Sefer Hamidos Hirhurim:30-36