לנגדי תמיד
Logged In

Sefer Hamidos Hirhurim:57-B1