לנגדי תמיד
Logged In

Sefer Hamidos Hirhurim:B13-19