לנגדי תמיד
Logged In

Sefer Hamidos Hirhurim:B20-Hisnasus:1