לנגדי תמיד
Logged In

Sefer Hamidos Hora’ah:4-Vidui Devarim:B1