לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Shoftim

.’כי יפלא ממך דבר כו’ בין דין כו’ וקמת ועלית כו 

נרלפרש דהנה הצדיק הוא מפליא פלאות גדולות, ע”י דיבורו הקדוש נמתקים כל הדינים מעל ישראל, וממשיך דינים על הרשעים, וזה הוא פלא גדול, וזהו “כי יפלא ממך דבר”, ר”ל כאשר תרצה שהדיבור שלך יעשה פלא כנ”ל, “בין דין לדין כו'” כנ”ל דהיינו להמתיק הדינים על ישראל ותמשיך הדין על רשעים, ותבחין איזה דין להמתיקו ואיזה דין להמשיכו על הרשעים, “וקמת ועלית” פירוש תראה לתקן את כל אבריך לקדש כל אבר ואבר שתהיה קומה שלימה, כאשר אמרתי על פסוק “ואראה דמות כמראה אדם יושב על כסא”, וחלילה לחשוב זאת על הבורא יתעלה שאין לו דמות ותמונה כלל, אך הענין שיחזקאל הנביא התקדש בקדושה רבה כל אבר ואבר והגיע עד שורשו בקומה שלימה, וזהו שאמר “ואראה דמות כמראה אדם” ר”ל שראה את דמותו שהגיע עד כסא הכבוד, וזהו “ועלית אל המקום אשר יבחר ה'” ר”ל שתעלה בקומתך עד כסא הכבוד. וק”ל.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Devarim%2C_Shoftim.3.1

Leave a comment