לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Vayishlach

ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית. פירוש עיקר עבודתו של יעקב אבינו ע”ה היה תמיד ביחודים והדביקות הנרמז בתיבת “סכותה” המרמזת על היחוד כידוע, ואף שהיה צריך לחשוב בעניני ביתו והונו, לא היה מעיין בהם בעיקר מחשבתו אלא בהבנה בעלמא, וזהו “ויבן לו בית” – הבנה, “ולמקנהו עשה סכות”, פירוש עיקר קנינו דהיינו לקנות עוה”ב היה רק יחודים והדביקות והבן: 

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bereshit%2C_Vayishlach.11.1

Leave a comment