לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Vayechi

לא תראה חמור אחיך רובץ תחת משאו כו’. דהאדם העוסק בעניני ועסקי עוה”ז, הרי העולם עליו כמשא ורובץ תחת משאו, ואמר הכתוב “לא תוכל להתעלם”, אזהרה לצדיק שיתפלל עליו. וק”ל.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Bereshit%2C_Vayechi.14.1

1 comment

Leave a comment