לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Mishpatim

וזהו “לכלב תשליכון אותו”, דבזמן שבית המקדש היה קיים היה מזבח מכפר ועכשיו שולחנו של אדם מכפר עליו. ואיתא בגמרא שאש הבא מן השמים על המזבח היתה רבוצה כארי, ואחר שחטאו היתה רבוצה ככלב, דהיינו שהקליפה טרפה הכל, ואמר הכתוב הוי זהיר באכילתך שיהיה בקדושה, והגשמי שבתוך אכילה תשליך מרחוק להכלב, כמו עשן המערכה, ואל יקרב אליך כלל וכלל

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Shemot%2C_Mishpatim.11.15

Leave a comment