לנגדי תמיד
Logged In

Noam Elimelech Teruma

ויקחו לי תרומה. פירש רש”י ז”ל “לי לשמי”. נראה לי דהנה הצדיק ע”י עוסקו בתורה לשמה ומנדב את לבו למקום ב”ה, ע”י זה הוא מרים ומעלה את הדינים לשורשם וממתיקם שם וממילא פועל רחמים וחסדים, וזהו “ויקחו לי תרומה” ר”ל שיקחו וילמדו את התורה, שע”י זה ירימו “לי תרומה”, דהיינו שיעלו את הדינים למעלה להמתיקם. וזה שפירש רש”י ז”ל “לי לשמי”, ר”ל שרש”י ז”ל מרמז שקאי על התורה היא שמותיו של הקב”ה, ותלמדו את התורה לשמה להמשיך אותי “לשמי”, דהיינו לתורתי שהיא שמותי, וזהו לי לשמי, להמשיך אותי לשמי לתורתי, וזאת התורה תפעול המתקת הדינים בשורשם.

https://www.sefaria.org/Noam_Elimelech%2C_Sefer_Shemot%2C_Terumah.1.1

Leave a comment